Mailform   Sitemap   Print view  

Welkom bij de Ouder-kind Hike Harderwijk

Last update:
December 31, 2018, 13:52

« prev   next »

Afspraken Regels

Natuurlijk hebben we een aantal spelregels. Het belangrijkste deel daarvan is vastgelegd in de deelnemersvoorwaarden van de HIT.

Daarnaast hebben we een aantal aanvullende spelregels die voor de Ouder-Kind Hike van toepassing zijn. Deze geven we hier onder weer:

Alcohol

Pas als alle kinderen op bed liggen bestaat voor de ouders de mogelijkheid om bier of wijn te drinken. Dit kan uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt, zodat iedereen een gezellige avond kan hebben.

De kosten voor deze drankjes zijn voor rekening van de ouder en zitten NIET in het deelnemersbijdrage.

Wij werken vanuit het principe; "s' avonds een vent, s 'morgens vent".

Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor je kind en die staat waarschijnlijk s 'morgens al weer vroeg te springen voor weer een leuke dag.    

Roken

Als er gerookt wordt doen we dat op de aangewezen plek en letten goed op brandgevaar.

« prev top next »