Welkom bij Gastouder Herma

Gastouder Herma biedt opvang in de wijk Welgelegen van Apeldoorn voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Een plek waar 2 á 3 kinderen in huiselijke sfeer samen kunnen spelen en ze alle aandacht krijgen die ze nodig hebben. Een plek waar het kind, kind mag zijn en zich kan ontwikkelen in zijn eigen tempo.

De wereld is een grote ontdekkingsreis die de kinderen samen met de gastouder beleven. Hoe voelt verf? Wat kan je er mee doen? Bekijken en beleven staan bij gastouder Herma centraal. Zij zorgt er voor dat elk kind zich veilig kan voelen en vanuit die veiligheid kan gaan ontdekken.

Spelen doen de kinderen bij gastouder Herma thuis in de ruime woonkamer en in de afgesloten tuin. Maar ook een bezoek aan een winkel of het park maakt onderdeel uit van de dagelijkse bezigheden. Door de activiteiten af te stemmen op het kind gaat het leren spelenderwijs.

Vaste dingen zoals fruit eten, wc-bezoek en tussen de middag rust geven de kinderen houvast. Ze vormen de basis voor een gedegen opvang waarin voor baby’s de ruimte is om het eigen ritme van thuis te volgen.

Door het kleinschalige karakter van gastouder Herma is het mogelijk flexibele opvang te bieden of een keer extra te komen.

Gastouder Herma is gediplomeerd als pedagogisch medewerker (MDGO-Agogisch Werk) en heeft in die functie gewerkt op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Een geldig kinder-EHBO diploma en regelmatige bijscholing en verdieping zorgen voor een continue kwaliteit van de opvang en nieuwe dingen voor de kinderen.

Gastouder Herma werkt samen met een gastouderbureau waardoor aan alle eisen wordt voldaan en U recht heeft op Kinderopvangtoeslag.